Воскресенье, 24.02.2019, 12:17
Приветствую Вас Гость | RSS

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Комитет науки

Институт механики и машиноведения имени академика У.А.Джолдасбекова

Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Февраль » 11 » 18 февраля 2019г. состоится публичное выступление (отчёт) Генерального директора ИММаш А.К.Тулешова за 2018г.
11:46
18 февраля 2019г. состоится публичное выступление (отчёт) Генерального директора ИММаш А.К.Тулешова за 2018г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАСЛУШИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИММаш имени академика У.А.ДЖОЛДАСБЕКОВА за 2018г.

18 февраля 2019 года в 15.00 часов в конференц-зале РГП на ПХВ «Института механики и машиноведения имени академика У.А. Джолдасбекова» (ИММаш) (каб. №107)состоится публичное выступление (отчёт) Тулешова Амандыка Куатовича, генерального директора ИММаш, на тему: «Состояние и перспективы развития ИММаш имени академика У.А.Джолдасбекова на 2019г.» в рамках сетевого графика КН МОН РК о заслушивании результатов деятельности первых руководителей научных организаций за 2018 год.

Повестка дня:

  1. Публичное выступление (отчёт) Тулешова Амандыка Куатовича, генерального директора ИММаш, на тему: «Состояние и перспективы развития ИММаш имени академика У.А.Джолдасбекова на 2019г.»
  2. Разное.

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

Екі мың он тоғызыншы жылдың 18 ақпанында сағат 15.00 "Академик Ө.А.Жолдасбеков атындағы Механика мен машинатану институты" ШЖҚ РМК (бұдан ары-ИММаш) ғимаратында бас директоры, академик Төлешов Амандық Қуатұлы: «2019 жылға Академик Ө.А.Жолдасбеков атындағы Механика және машинатану институтының даму келешегі мен жағдайы» тақырыбымен көпшілік алдында есеп береді. Іс-шараның өткізілуі Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2018 жылдың 5 қазанындағы Жолдауын жүзеге асыру аясында Қазақстанның машина жасау саласын индустрияландыру және инновациялық секторларының дамуындағы Академик Ө.А.Жолдасбеков атындағы механика және машинатану институтының рөлін ерекше көрсетуінде негізделген.

ИММАш машина жасау саласында Қазақстан Республикасының жетекші ғылыми-зерттеу институттарының бірі және оның ғылыми зерттеулері елдің қауіпсіздігі мен экономикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ететін азаматтық және қорғаныс салаларының дамуына ықпал етеді. ИММаш геомеханика мәселелері, деформацияланған қатты дене механикасы және тау жынысы бойынша ғылыми зерттеулер, жерасты, соның ішінде мұнай-газ және тау-кен салаларында, құрылыстарының есептеу әдісін әзірлеулері жүргізілуде. Жаңа бейімделгіш және вибросоққыш машиналарды, робототехникалық жүйелерді және механизмдердің талдау және жинақтау бағдарламаларын құрастыру барысы ерекше назар аударуға тұрарлық.

ҒЗЖ-ға цифрлық технологияларды кеңінен енгізу және ғылыми әзірлемелерінің нәтижелерін коммерциализациялау арқылы ғылыми жобаларды іске асыруға бағытталған ИММаш қызметінің құрылымы мен ұйымдастырылуы түбегейлі қайта құру нәтижесінде соңғы үш жылда институттың көрсеткіштері бірнеше есе өсті. 2018 жылы қаржыландыру көлемі үш есе, қызметкерлер саны екі есе және шетелдік ғылыми жарияланымдар саны үш есе арта түсті. 2016-2018 жылдар аралығында 224 халықаралық ғылыми басылымдар жарияланды, оның ішінде 55-і жоғары импакт-факторы бар журналдарында, 14-тен жоғары өнер-табысқа берілетін патенттер алынған.

2018-2020 жылдар аралығында ИММаш АҚ «Ғылым қоры» коммерцияландыру конкурсы бойынша 200 млн. теңге сомасына көтергіші бар мобильді роботты әзірлеу және Дүниежүзілік Банктің «Өнімді инновацияларды ынталандыру» проектінің аясында 117,5 млн. теңге сомасына тұрғын ауданын/көп қабатты ғимараттарды жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету үшін күн жылу энергиясын маусымдық жинақтау технологиясын дамыту бойынша ірі және келешекті жобаларды жүзеге асыруда. Сонымен қатар, ИММаш 217 «Ғылымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша, «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруды» 102 кіші бағдарламасы бойынша 207 млн. теңге сомасында ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады.

ИММаш Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-мен бірлесе отырып магистратура мен докторантурада мақсатты дайындық жүргізеді. 2018 жылы 3 докторант докторлық диссертацияларын қорғап, PhD дәрежесін алды және жұмысқа орналасты. «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша ИММаш-ң 5 жас мамандары тұрғын үймен қамтамасыз етілді.

Қазақстан экономикасының негізгі салаларын технологиялық жаңғыртуға бағытталған бірқатар үкіметтік тапсырмаларды жүзеге асыру мақсатында, ИММаш Қ.И.Сәтбаев атындағы КазҰЗТУ-мен бірлесе қорғаныс-өнеркәсіп кешені, қару-жарақ пен әскери техника, әскери-ғарыштық технологиялар, технологиялық жетілдіру және қару-жарақ пен әскери техниканы жаңғырту бойынша бағытталған жобаларды әзірлеуге қатысуда.

Аталған іс-шараға Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының, ҚР Ұлттық ғылым академиясының және басқа да салалық академиялардың өкілдері, «Машина жасаушылар одағы» ЗБТ, жас ғалымдар кеңесінің өкілдері, сондай-ақ мамандандырылған ғылыми ұйымдардың директорлары, гранттық жобалардың жетекшілері және БНҚ жетекшілері, т.б. Негізгі баяндама бойынша пікірталаста жетекші ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінің сөз сөйлеуі жоспарлануда.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Восемнадцатого февраля 2019 года в 15.00 часов в здании РГП на ПХВ «Института механики и машиноведения им. академика У.А.Джолдасбекова» (далее - ИММаш) состоится публичное выступление (отчёт) академика Тулешова Амандыка Куатовича, генерального директора ИММаш, на тему: «Состояние и перспективы развития ИММаш имени академика У.А.Джолдасбекова на 2019 год.». Проведение мероприятия акцентировано на роли ИММаш в развитии индустриализации в машиностроительной отрасли Казахстана и инновационных секторов в свете реализации Послания Президента страны Н.А. Назарбаева от 5 октября 2018 года.

ИММаш является одной из ведущих научно-исследовательских институтов РК в машиностроительной области и его научные исследования вносят вклад в становлении гражданских и оборонных отраслей промышленности Казахстана, которые обеспечивают безопасность и экономическую независимость страны. ИММаш выполняет научные исследования по проблемам геомеханики, механики деформируемых твердых тел и горных пород, разработки методов расчета подземных сооружений, в том числе в нефтегазовой и горнорудной отраслях. Особое внимание заслуживают разработки по созданию новых адаптивных и виброударных машин, робототехнических и интеллектуальных систем, САПР систем, программных комплексов анализа и синтеза механизмов.

За последние три года показатели института возросли в несколько раз, в результате коренного преобразования структуры и организации деятельности ИММаш, направленное на реализацию научных проектов с широким внедрением в НИР цифровых технологии и коммерциализацию результатов научных разработок. А именно, в 2018 году объем финансирования увеличился в 3 раза, численность сотрудников возросла вдвое и количество публикаций в зарубежных изданиях возросло в 3 раза. За 2016-2018 гг. институтом были опубликованы более 224 международных научных публикаций, в том числе 55 статей в журналах с высоким импакт-фактором, получены более 14 патентов на изобретения.

  • 2018-2020 годы ИММаш выполняет крупные и перспективные проекты по гранту на коммерциализацию АО «Фонд науки» на сумму 200 млн.тг. по разработке мобильного робота с подъемником и в рамках Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» Всемирного Банка развития и реконструкции на сумму 117,5 млн.тг. по разработке технологии сезонного аккумулирования солнечной тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения жилого района/многоэтажных зданий. Также ИММаш занимается научно-исследовательскими работами по бюджетной программе 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований» на сумму 207 млн.тг.

ИММаш совместно с КазНУ им.аль-Фараби проводит целевую подготовку кадров в магистратуре и докторантуре. За 2018 год 3 докторантов успешно защитили докторскую диссертацию, получили степень PhD и были трудоустроены. 5 молодых ученых ИММаш получили квартиры в рамках Программы арендного жилья «Нурлы жер».

В целях реализации ряда государственных задач, направленных на технологическую модернизацию базовых отраслей экономики Казахстана, ИММаш совместно с КазНИТУ им. К.И.Сатпаева участвует в разработках проектов, направленных на развитие оборонно-промышленного комплекса, вооружения и военной техники, военно-космических технологий, технологического совершенствования и модернизации вооружения и военной техники.

На данное мероприятие приглашены представители Высших учебных заведений РК, Национальной академии наук РК и других отраслевых академий, ОЮЛ «Союз машиностроителей», совета молодых ученых, а также директора профильных научных организаций, руководители грантовых проектов и ПЦФ, т.п. В прениях к основному докладу планируются выступления ведущих учёных и общественных деятелей.

 

Отдел патентования и обеспечения научно-технической информацией ИММаш,

Тел. 8 (727) 2723426

Адрес: г.Алматы, ул. Курмангазы, 29,

Конференц-зал ИММаш, 1 этаж

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Объявления - Администрация | Просмотров: 115 | Добавил: Immash | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Вход на сайт
ИММаш


Поиск
Календарь
«  Февраль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Сайты: Акорда, Правительство РК, МОН РК и др.


Copyright MyCorp © 2019
Сделать бесплатный сайт с uCoz